top of page
  • Franciscus Junius

INTROITUS: DE FIDE

THESES THEOLOGICAE

QUAE

IN INCLYTA ACADEMIA LVGDVNOBATAVA AD EXERCITIA PVBLICARVM DISPVTATIONVM,

PRAESIDE D. FRANCISCO IUNIO VARIIS

temporibus à Theologiae Candidatis aduersus oppugnantes propugnatae sunt.

PRAEFIXAE SVNT DE FIDEI IVSTIFICATIONE THESES

inaugurales eiusdem D. FR. IVNII.

​DE IVSTIFICATIONE FIDEI, THESES INAVGVRALES, D. FRANCISCI IVNII, DE QVIBVS PVBLICI IN SACRA THEOLOGIA TESTIMONII, SECVNDVM LEGES HEIDELBERGENSIS ACADEMIAE, SUSCIPIENDI GRATIA,

ON JUSTIFICATION BY FAITH, INAUGURAL THESES OF FRANCIS JUNIUS, FOR WHICH HE HAS RECEIVED PUBLIC TESTIMONY IN SACRED THEOLOGY, ACCORDING TO THE LAWS OF THE ACADEMY OF HEIDELBERG, FOR THE PURPOSE OF ACCEPTING

pridiè Cal. Decemb. 1584 in Schola Theologica, interrogantibus satisfacere studuit: Praeside D. IOANNE IACOBO GRYNAEO, Facultatis Theologicae Decano.

On the last day of November 1584, in the School of Theology when he endeavored to satisfy those inquiring: Presided over by JOHN JACOB GRYNAEUS, Dean of the Theological Faculty.​

1. Ivstificatio est actio, qua Deus hominem ex impio iustum facit, secundùm beneplacitum voluntatis suae, & sine vllo merito ipsius ad salutem.

​1. Justification is an action, by which God makes a ungodly man righteous, according to the good pleasure of His will, and without any merit of their own for salvation.

2. Huius ergo diuinae actionis partes sunt duae: vna, quae hominem impium absoluit à peccatis ipsius, remissio peccatorum: altera, qua iustum eundem efficit in Christo Iesu iustitiâ nostrâ.

2. Therefore, the parts of this divine action are two: one, which absolves the wicked man from his sins, or the remission of sins; the other, by which the same person is made just in Christ Jesus our righteousness.

3. Causa efficiens vnica iustificationis est Deus vnus & trinus, Pater, Filius, & Spiritus sanctus.

​3. The sole efficient cause of justification is the one and triune God, the Father, Son, and Holy Spirit.

4. Finis iustificationis nostrae proximus quidem est salus nostra & vita aeterna: summus verò, non alius quàm Dei gloria, à quo est iustificatio.

4. The end of our justification is proximately our salvation and eternal life; the highest end, however, is none other than the glory of God, from whom justification comes.

5. Materia iustificationis est Mediator Dei & Hominum, verus Deus & verus Homo in vnitate personae, Christus Iesus: in quo, tanquam Seruatore perfecto, exsistunt omnes iustificationis causae: qui dilexit nos, factus est Immanuel NOBISCUM DEU, & seipsum tradidit pro nobis.

5. The matter of justification is the Mediator between God and humanity, true God and true Man in unity of person, Jesus Christ: in whom, as the perfect Savior, all the causes of justification exist. He who loved us became Immanuel, GOD WITH US, and He gave Himself for us.

6. Forma est, quòd Filius Dei secundum Spiritum vel Deitatem suam totus in nobis habitat, suámque iustitiam & obedientiam nostram facit, non solùm imputatione coram Deo: sed etiam applicatione remissionis peccatorum, iustitiae & reconciliationis gratuitae in sese.

​6. The form is that the Son of God, according to His Spirit or Deity, dwells completely in us, and He makes His righteousness and obedience our own, not only by imputation before God but also by the application of the remission of sins, righteousness, and gratuitous reconciliation in Himself.

7. Diuinum horum signaculum est Spiritus sanctus à Patre & Filio procedens, per quem Dei Charitas in cordibus nostris diffunditur, & nos in omnem veritatem ex promissione Filij deducimur.

​7. The divine seal of these things is the Holy Spirit, proceeding from the Father and the Son, through whom the love of God is poured into our hearts, and we are led into all truth according to the promise of the Son.

8. His denique prehendendis & percipiendis commune piorum est instrumentum fides: qua iustificati pacem habemus cum Deo in Christo Iesu, & sine qua placere Deo non possumus.

8. ​Finally, for grasping and receiving these things the common instrument of the pious is faith; by which we, who are justified, have peace with God in Christ Jesus, and without which we cannot please God.

9. Quamobrem etsi figuratè, conuenienter tamen & verè dicimus, nos fide solo iustificari, facta eius comparatione cum operibus & meritis: & non ex operibus Legis, sed ex fide gratis in Christo Iesu Domino nostro.

​9. Therefore, although it is said figuratively, yet fittingly and truly, we say that we are justified by faith alone, comparing it with works and merits, and not by the works of the Law, but by faith freely in our Lord Jesus Christ.


(Junius) INTROITUS DE FIDE
.pdf
Download PDF • 878KB

317 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page